روانشناسی کودک
50 بازدید
ناشر: کوثر هدایت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب دیدگاه روانشناسان غربی در روانشناسی رشد را با دیدگاه اسلام مقایسه کرده و به نقد کشیده است. برخی از بزرگان روانشناسی غرب, کودک را حیوانی وحشی می دانند که باید آن را رام کرد. حال آن که اسلام انسان و کودک را موجودی پاک می شمرد که نیازمند تربیت صحیح است. نکته دیگر آن که دیدگاه روانشناسان در باره رشد کودک و تربیت فردی و اجتماعی او مبتنی بر تجربه و آزمایش های تجربی است ولی روشهای تربیتی اسلام بر پایه شناخت حقیقی از کودک و انسان تبیین می گردد. به هر روی نویسنده بر این اعتقاد است کودک پیش از انعقاد نطفه تا پایان دوره تربیت نیازمند بهره مندی از روشهای تربتی فطری است که در هر مکان, زمان و فرهنگی نتایجی یکسان دارد. ضمن این که مسائلی چون نطفه پاک, غذای حلال و محیط سالم در تربیت کودک نقشی بسزا دارد.